algemene voorwaarden

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent jij onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Praktijk Revita zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Je bent is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die je tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Je maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Praktijk Revita en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Praktijk Revita is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Praktijk Revita is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van jou in en om de praktijk.
 • Uit respect voor jouw privacy en rust wordt je vriendelijk verzocht om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage of Reiki behandeling.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.  Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, is het vaak te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels:  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan jou door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent je onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Praktijk Revita en ik verwacht dat ook van jou.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat je vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor om de behandeling te ondergaan.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 • Praktijk Revita behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Voor massageolie wordt gezorgd.
 • Betaling geschiedt contant of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Gerda Borgers, Weberlaan 16 7333 DR Apeldoorn.
Telefoon: 06 - 15667781  E-mail: g.borgers@hotmail.com