( let op deze massage is alleen voor vrouwen!)

 

De klankschaal als muziekinstrument vormt de basis voor een klankschaal massage. door met een zogenaamde slagstok de klankschaal aan te slaan of rustig rond te draaien, wordt er geluid geproduceerd. Iedere klankschaal heeft zijn eigen klankkleur en toon en dat maakt iedere klankschaal uniek.

De klanken en trillingen kunnen ook veranderen door de manier waarop de klankschaal wordt vastgehouden c.q. wordt neergezet. Als je de klankschaal vasthoudt moet deze in principe op de drie middelste vingers balanceren. De klankschaal kan je echter ook op een harde ondergrond neerzetten, zoals hout of metaal. Maar je krijgt weer andere klanken als je de klankschaal op een kussen zet of, indien als massage toegepast, op het lichaam zelf. Alles heeft een eigen trilling zoals de mens, een dier, maar ook een plant, een kleur etc. De resonantie (het weerklinken of weergalmen van geluid/trilling) die bij het toepassen van klankschalen op het lichaam plaatsvindt, kan het lichaam als het ware weer terugbrengen naar de staat waarin deze verkeerde voordat je klachten kreeg. Dat is de gedachtegang van de natuurgeneeskundigen die de methode toepassen. Door de juiste trilling te bewerkstelligen en klanken voort te brengen, kan het lichaam zich herstellen en/of blokkades opheffen en een diepe ontspanning realiseren.

Dit type massage wordt ook nogal eens als aanvulling op een andere therapie gegeven. Je ligt (op de rug of op de buik) gekleed in gemakkelijk zittende kleding, op een behandeltafel. Meestal wordt er nog een zachte deken over je heen gelegd, dit verhoogt de ontspanning. Uiteraard kan deze desgewenst ook weggelaten worden. Door het slaan of draaien in de klankschaal ontstaat er een bepaalde trilling. Deze trilt als het ware door in het lichaam (resonantie). Verschillende schalen geven verschillende trilling en het is dus niet een kwestie van zomaar klankschalen beroeren.

 

Klankschaalmassage wordt met name ingezet voor de volgende zaken:

  • Innerlijke rust (her)vinden c.q. ont-stressen
  • Herstellend vermogen van het lichaam aansporen
  • Balans herstellen tussen hoofd en lichaam
  • Concentratie verbeteren
  • Nachtrust bevorderen